rojus

1 rõjus (brus. paй, l. raj) sm. (2) 1. H, R, Sut, N, K, M, NdŽ bažn. vieta, kur laimingai gyvenančios tikinčiųjų vėlės; dausos: Rojų atvėrė, danguj vietą padarė per savo meilę 202. Paimtas buvo ing rojų VlnE36. Jau tau rodžia, kuriuo daiktu turi sugrįžt rõjun DP39. Šią dieną būsi su manim rojuj SPI26. ^ Rojuj dūšelė B965. Galva vest[ų] rõjuj, ale kad kitas galas gojuj Krok. 2. biblinių pirmųjų žmonių gyvenimo vieta: Dievs tave … dėl raspustos tos iš rõjaus išmetė laukan K.Donel. Ir padarė Dievas ponas žardį (paraštėje rojų) ing Eden BB1Moz2,8. Idant … nebėginėtumbime po akim jo kaip Adomas rõjuje DP4. Rojaus sodas, daržas R274. Rõjuje velinas kalbėjo su Ieva personoje žalčio DP196. Vaikščioj Adomas po žalią rojų KlvD150. ^ Gyveno kaip Adomas rojuj, kol buvo šoferiu Lk. Gyvenu kaip rojuj LTR(Gdr). Teip kaip į rõjų gyvena anie – nėko netrūksta Dov. Kap rõjus buvo dvaras Sem. Dabar žmonys kap rõjuj gyvena . Vis viena kai rõjuj OZ48. Ineini pirkion – kai rõjun Pls. Eik iš rõjo Rod. Eik, Adomai, iš rojaus, pažink procę artojaus Trgn.prk. apie labai gražią vietą: Visas kraštas – vienos gėlės! Ar čia žemė, ar čia rojus? K.Bink. Lavos krašte kiekviena šių žydinčių žalių oazių iš tikrųjų primena mažutį rojų A.Vencl. 3. prk. geras gyvenimas, didelė gerovė: Ka karų nebūtų, būtų didliai geras gyvenimas, rõjus ant žemės Vkš. Turi būt rõjus: nereikia verpt, nereikia aust, nusiperki, tep i pragyvenam Rmš. Basos duosim [šokti], jei jau kokius medpadžius turėsi, tai jau rõjus KlvrŽ. Ten rõjus, ka ten žemė visur lygi Kal. Vaikaliai, jums daba y[ra] rõjus an žemės Krt. Rõjuj tik uliojo, nieko nedarė Nmč. ^ Kam bala, o girtam rõjus Ds.
◊ rõjaus grūdaĩ pietų kraštų augalo kardamono sėklos, vartojamos kulinarijoje.
rõjaus kviẽtkos LBŽ, LFIII470 bot. auskarėliai (Dicentra spectabilis).
rõjaus medẽlis; LBŽ bot. žilakrūmis (Elaeagnus): Iki šiol nematėme vadinamųjų rojaus medelių, kurie balandžio mėnesį kartu su žibutėmis savo šakas papuošia rožiniais žiedais sp.
rõjaus paũkštis; S.Mast zool. toks žvirblinių būrio puošniauodegis šiltųjų kraštų paukštis (Paradisaea apoda): Kiek legendų sukurta apie stebuklingiausius pasaulyje sparnuočius – rojaus paukščius sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • rojus — rõjus dkt. Čià ti̇̀kras rõjus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Rojus — Rõjus dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Rojus — Sp Rõjus Ap Raj L karstinis urvas P Lenkijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • rojus — 2 rõjus sm. (2) Aln žr. 3 rajus: Kai rõjum serga, reikia pieną laidyt tarpunagėsna (priet.) Klt. Kai karvė serga rojum, iš spenių teka kraujas LTR(Slk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rojus — 3 ×rõjus (sl.) sm. (2), ròjus (2) bičių spiečius: Liepo mėne bitės rõjų paleis Trak. Išeis ròjus, liks mažiau [bičių] šeimynos Aps …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mindaugas Rojus — in 2010 Background information Born January 24, 1981 (1981 01 24) (age 30) …   Wikipedia

  • Nidos Rojus — (Нида,Литва) Категория отеля: Адрес: Naglių g. 25 2, LT 93123 Нида, Литва …   Каталог отелей

  • Fic Rojus — Sp Fic Ròjus Ap FitzRoy Sp Čaltèno kálnas Ap Cerro Chaltén L k. Patagonijos Anduose, P Argentina ir P Čilė; g tė Argentinoje (Santa Kruso p ja) …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Slovakijos rojus — Sp Slovãkijos rõjus Ap Slovenský raj L nac. parkas Slovakijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Čekų Rojus — Sp Čèkų Rõjus Ap Český ráj L kraštovaizdis Čekijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.